שירותי קצין בטיחות בתעבורה – שלום הבית של צי הרכב

ניהול משאבי ניהול – שירותי קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה משמש כזרועו הארוכה של החוק ותקנות התעבורה ומתפקידו לדאוג לפעולתו והפעלתו התקינה של צי הרכב עליו הוא ממונה.

לקבלת שירות קצין בטיחות מחברה מובילה לניהול ציי רכב ושירותי קצין בטיחות בתעבורה צרו עמנו קשר.

תקנות התעבורה ומינוי קצין בטיחות בתעבורה

תקנות התעבורה פרק י' מגדירות במפורש את חובת העסקתו של קצין בטיחות בתעבורה וזאת בהתאם לגודלו של צי הרכב עליו הוא מופקד ומאפייני רכבי החברה.

חובת המינוי אינה ניתנת לערעור ותנאי ההסמכה של קצין בטיחות בתעבורה גם בם מפורטים ומעודכנים מעת לעת. קצין הבטיחות בתעבורה של הארגון הנו הסמכות העליונה, בכל הנוגע לפעילות כלי הרכב והפעלתם. בסמכותו להנחות את הנהגים ואנשי התחזוקה ואפילו להוריד רכב מהכביש אם מצא לנכון.

דרישות התקנות התעבורה לגבי גודלו של צי הרכב אינן מורכבות. המספרים הם מוחלטים ואינם ניתנים לערעור. 40 כלי רכב פרטיים. 20 כלי רכב להסעת נוסעים (אוטובוסים, מוניות וכו'), להובלת משא או מסחריות. 20 כלי רכב שחלקם פרטיים וחלקם מוזכרים בקבוצה השנייה.

מספרים אלה נקבעו כבר לפני זמן וכל ארגון, חברה המפעילה צי רכב שאלו מספר הרכבים שלו עליו להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כעובד החברה או להשתמש בחברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

מינוי קצב"ת ויעילות הניהול

ראוי לציון שדרישות החוק מטילות באופן ישיר ואישי את האחריות לניהול צי הרכב על בעלי החברה או המנכ"ל שלה ללא קשר למספר כלי הרכב. ומכאן נובע המצב המקובל כיום במרבית הארגונים והחברות שללא קשר לגודל צי הרכבים המשרת את החברה.

נעזרים בשירותי קצין בטיחות בתעבורה על מנת לנהל את צי הרכב. גם כאשר מספר כלי הרכב אין בו די על מנת להצדיק, מבחינה חוקית, את מינויו של זה.

מהלך מינויו של קצב"ת בחברות קטנות מקורו בהבנה החד משמעית והברורה שמרגע שנכנס לתפקידו, גורמי הניהול בארגון (חברה) מתפנים לעיסוק בלעדי בניהול יצרני ואינם צריכים להשקיע משאבי ניהול בתחום שאינם מקצוענים בו.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה

תפקידי קצין בטיחות בתעבורה שמונה מטעם חברה

כאמור את סמכותו שואב הקצב"ת מתקנות התעבורה ועל פי תקנות אלה על בעלי החברה או מנכ"ל הארגון להאציל את מלוא הסמכויות לגבי ניהול צי הרכב לקצין הממונה בין אם מונה כעובד החברה או בין הינו מינוי במיקור חוץ על ידי חברה לשירותי קצין בטיחות בתעבורה.

תפקידיו כוללים ניהול ספר רכב וקביעת מדיניות תחזוקה והוראות תפעוליות לרכבים כולל מתן הדרכה והנחיות למפעילי הרכבים.

עליו לוודא שהרכבים תקינים ובנוסף עליו לעמוד בקשר עם גורמים מחוץ לחברה כגון חברות דלק חברות ביטוח ומשטרה וכו.

לקבלת הסברים נוספים על תפקידיו ומינוי קצב"ת במיקור חוץ צרו קשר עם אחת החברות המובילות בתחום.