להתחתן או להיפרד

למסד את הקשר או לחיות לבד מבחירה?

האם החופש לבחור אם להתחתן או להיפרד מושפע רק מהמצב הכלכלי?

להתחתן או להיפרד היא שאלה משמעותית בעיקר בחברה שאינה מסורתית בה החופש לבחור בן/בת זוג הוא מלא.
בחברות מסורתיות יותר, דתיות בעיקר, הלחצים החברתיים בסביבה כמעט ואינם מניחים לפרט לחיות לבד מבחירה.
להתחתן או להיפרד היא שאלה שמצביעה על נקודת החלטה שמניעה יכולים להיות חיצוניים ופנימיים כאחת.

ההיבטים הרגשיים של ההחלטה אם להתחתן או להיפרד על פי רוב מקבלים מענה מהסביבה החברתית והמשפחתית.
ההיבטים הכלכליים הנוגעים להווה והעתיד, ראוי שיבחנו על ידי עורך דין משפחה שיערוך הסכם ממון במידת הצורך.

הקמת משפחה ומיסודו של קשר בחברה שאנו, בישראל החילונית חיים בה מלווה תמיד גם פן כלכלי גם אם מצומצם.
לעיתים תחום זה מהווה אפילו חסם, וגורם להחלטה לחיות לבד מבחירה על ידי אחד מבני הזוג.

יצירת הסכם ממון בנוסף לכתובה בנישואים דתיים או כתוספת להסדרת מערכת היחסים בנישואים אזרחיים.
יכול לעיתים להרגיע, לאפשר לבני זוג לבחון ולהתייחס לשאלה אם להתחתן או להיפרד רק מבחינה רגשית.

להתחתן או להיפרד

החופש לבחור לחיות לבד בחברה המסורתית

בחברה המסורתית הדתית (מרבית הדתות המרכזיות) כמעט לא ניתנת הזדמנות לחיות לבד מבחירה.
אל מול זה בחברה החילונית הגיל הממוצע בו מתחתנים עולה בהתמדה ומערכת הציפיות שונה במהותה.
גם צעירים שמקיימים יחסי זוגיות לעיתים מגיל התיכון ושורדים יחדיו את תקופת הצבא אינם ממהרים אל החופה.

בחברה המסורתית של כל הדתות קיימת מערכת ציפיות תובענית חסרת פשרות כמעט.
לעיתים אפילו מחתנים צעירות מתחת לגיל הנישואים החוקי ללא כל אפשרות מעשית לבחור לחיות לבד.
בחברה המסורתית להתחתן או להיפרד היא שאלה שעלולה לעורר מצבי משבר קיצוניים בסביבה החברתית הקרובה.

בנוסף אם לאחר תקופה של מפגשי טרום חתונה והכנה לזוגיות בהתאם למסורת עולה השאלה על פני השטח.
עלולות להיות השלכות עתידיות על סיכויי מציאת בן/בת זוג והקמת משפחה גם כאשר הבחירה היא לא לחיות לבד.

החופש לבחור לחיות לבד מבחירה בחברה החילונית

ראוי לצין כי גם בחברה החילונית בישראל, פלחים גדולים שומרים על מסורת ופועלים לזווג את צעירי הקבוצה החברתית.
ישראל של היום היא רב תרבותית וקיימת בה השפעה בין תרבותית ההדדית שמאפשרת למרבית הצעירים חופש בחירה לחיות לבד.

יש שני תהליכים התורמים משמעותית לדחיית הכניסה תחת החופה וביטול ההתלבטות בשאלה אם להתחתן או להיפרד.
תהליך ראשון הוא השירות הצבאי שעל פי רוב דוחה את הנושא לאחרי סיום בצבא ולרוב גם לאחרי הלימודים האקדמיים.

תהליך נוסף שתורם לא פחות לדחיית הקמתן של משפחות רבות הוא עליית מחירי הדיור בישראל.
הסיכוי להקים פיזית או לרכוש בית לזוג צעיר, פוחת ונהיה כה יקר עד כי ניתן להגיד כי חופש הבחירה להתחתן עומד בסכנה.

ישנו גורם נוסף שלעיתים מאתגר את התא הזוגי של החברה החילונית והוא השפעות פוסט טראומטיות.
רבים מצעירי ישראל מתקשים לתחזק זוגיות ואפילו לא מגיעים לשלב ההתלבטות בשאלה אם להתחתן או להיפרד.

לסיכום: להחלטה להתחתן או להיפרד בחברה החילונית כיום יש היבטים כלכליים בעלי השפעה ארוכת טווח.
לכן גם אם לצעירי התקופה יש אמצעים כלכליים לענות בחיוב ראוי להתכונן לעתיד גם בעזרת הסכם ממון.