ראש השנה שמחה או דין?

ראש השנה, הוא היום הראשון בלוח השנה העברי

בראש השנה יש שתי תחושות מנוגדות המלוות את האדם. תחושה של התחדשות ושינוי, ותחושה של דין ומשפט.

במאמר זה נרחיב על תחושות אלו ונעמיק בהן.

הרב דוד חיים הלוי כותב: כל התחלה מכל סוג שהוא, כאשר 'מסתמנת' בסימן טוב, יש סיכוי ותקווה להמשכיות מוצלחת וטובה, גם כאשר עושה אדם את ההתחלה הטובה במו ידיו. ולכן כל התנהגות האדם ביום הראשון של השנה צריך לבטא את הסימן הטוב.

כלומר בראש השנה יש עניין סמלי לבטא את הטוב, כדי שהטוב ימשך אלינו למשך השנה כולה. המנהג שמבטא עניין זה הוא הסימנים, סימנים לראש השנה.

מאכלי ראש השנה והברכות

בלילה הראשון של החג (ויש שנהגו אף בשני) נהוג לאכול מאכלים המסמלים את התקווה שלנו, שתתחדש עלינו שנה טובה. כלומר אנחנו אוכלים כל מיני מאכלים שבאופן סימלי מביעים את רצוננו לזכות בשנה מוצלחת.

בנוסף לכך מוסיפים "יהי רצון " המותאם לכל מאכל ומהווה רמז לשאיפתינו בשנה זו. באכילת תמר מבקשים -"יהי רצון שייתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.

באכילת כרישה – "יהי רצון שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו".

באכילת לוביא (מעין שעועית) – " יהי רצון שירבו זכויותינו ותלבבנו".

באכילת סלק – "יהי רצון שיסתלקו אויבנו וכל מבקשי רעתינו".

באכילת דלעת – "יהי רצון שתקרע רוע גזר דיננו..".

באכילת רימון –  "יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון". "יהי רצון" אלו מופיעים בנוסחים שונים ומופיעים במחזור לראש השנה של עדות המזרח וכן במחזור של ראש השנה לעדות אשכנז.

ראש השנה נקרא גם יום הדין. במסכת ראש השנה כתוב:" בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון". כלומר בני האדם עוברים מול הקב"ה והוא דן אותם.

בתפילות ראש השנה , אותן ניתן לראות במחזורים השונים, במחזור ראש השנה בנוסח אשכנז או ספרד, וכן במחזור ראש השנה בנוסח עדות המזרח, ענין זה בא לידי ביטוי.

בראש השנה יש תפילות מיוחדות. תפילת מוסף של ראש השנה כוללת שלוש ברכות ייחודיות לחג. ברכות אלו נקראות "מלכויות","זכרונות" ו"שופרות".

הן מורכבות מאמירת פסוקים שונים. ברכת מלכויות עוסקת במלכות ה' בעולם. בברכת זכרונות אנו מכריזים, שה' זוכר את הכל ושום דבר לא נסגר מנגד עיניו.

ובברכת שופרות אנו מזכירים את הופעת ה' על הר סיני בשעת מתן תורה. כלומר ברכות אלו ממצות את עניין הדין ומעמיקות אותו.

בראש השנה נהגו גם לעשות תשליך. כלומר, ללכת למקור מים ולהשליך באופן סימלי את חטאינו. ממהלך התשליך נהגו לומר מספר פסוקים המופיעים במחזורי ראש השנה השונים.

לסיכום, ראש השנה הוא ראשית השנה, וממילא מהווה בעבורנו באופן סימלי, אפשרות לבקש ולקוות לקראת השנה החדשה.

ראש השנה הוא גם יום הדין בו אנו כבני אדם נבחנים על מעשינו. בו אנו עושים תשליך ומתנקים מחטאינו. והיכולת להתמודד עם שני ניגודים אלו , של התחלה חדשה וציפייה לטוב, אל מול דין ומשפט גורמת לאדם לאיזון ולכניסה לשנה החדשה בצורה מטיבה.

שנה טובה ומתוקה , כתיבה וחתימה טובה.